logo

Giriş

Hesabınızla oturum açın

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR ve TANIMLAR

· www.memursinav.com internet sitesi bundan sonra “site” ve ''Memur Sınav'' olarak anılacaktır.

· Ücretsiz üye olmak için istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru doldurarak “Üyelik Sözleşmesini Okudum ve Kabul Ediyorum” işaretleyen  internet kullanıcısı olan her birey sözleşmede bundan sonra “ÜYE” olarak anılacaktır.

· Bir Sınav Dönemi : Üyenin siteye kayıt olduğu tarih ile sınav tarihine kadar olan takvimi kapsar, sınavın yapıldığı gün özel üyelik otomatik olarak sonlanmaktadır.

2. GENEL

· Site ye isteyen herkes üye olabilir üyelik ücretsizdir, lakin kısıtlıdır “Özel Üyeliğe Yükselt” seçeneği ile sitemize ödeme yaptıktan sonra bir sınav dönemi boyunca interaktif ortamlardan ve yapılacak etkinliklerden tam kapasite kullanımı ile faydalanabilirsiniz.

· Bu sitede yer alan sayfalara giriş ve içeriklerin kullanımı aşağıda belirtilen kurallar ve koşullara tabidir. “Kayıt ol “kısmında “üyelik Sözleşmesini Okudum ve Kabul Ediyorum” kutucuğunu işaretleyip “Genel veya Tek Ders” üyelik seçen herkes bu web sitesini ve içerilen hizmetleri kullanarak Üyelik sözleşmesini ve Gizlilik sözleşmesini kabul ettiğini ve aşağıdaki şartların sizin için bağlayıcı olduğunu peşinen teyit ve kabul etmiş olur

· Üyelik ve Gizlilik sözleşmesini okumadan üye olunsa bile üye olan ve üye olup kontrol paneli verilerek içerik (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) üreten kullanıcı Üyelik Sözleşmesini Şartları gizlilik sözleşmesini ve Soru Gönder Butonunu kullanan üye orada  bulunan "Telif Hakkı Sözleşmesini Okudum Ve Anladım" adı geçen diğer sözleşmeleride peşinen teyit ve kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

· Site içerisinde sağlanan hizmetlerde, ürünlerde, programlarda veya Üyelik sözleşmesinde, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar. Bu sitenin kullanımına  devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş oluyorsunuz.

· Üyeler, ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDE yazan hüküm ve kurallardan bir veya birkaçına uymadığı tespiti durumunda  sahip olduğunuz Site kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda; ÜYE, SİTE içeriğini, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda Site tarafından, ÜYEYE herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın ÜYELİĞİ VEYA ÖZEL ÜYELİĞİ sona erdirilecektir .Bu madde neticesinde ÜYE herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.
 
3.  ÜRÜN İADESİ

· Üye satın almış olduğu özel üyelik hizmetini, görüntülemediği takdirde aldığı günden itibaren 7 gün içinde iade edebilir.

· Özel Üyelik içeriğinin görüntülenip görüntülenmediği SİTE tarafından  tespit edilmektedir, Üye bu durumu peşinen kabul eder. Özel üye İçeriğini görüntüleyen üye gerekli kullanımı sağlamış olur. Üye konu olan bu bilgiyi üyelik sözleşmesinden elde ettiğinden özel üyeliği kullanan üye cayma hakkını kullanamaz, para iadesi yapılmaz bunu kabul etmiş sayılır.

 4. TARAFLARIN HAK,YÜKÜMLÜLÜKLERİ

· Sitede interaktif ortamda bulunan sorular, üyeler tarafınca oluşturulan sorulardır. Site bu soruları satmaz, ancak İnteraktif ortam deneme sınavı ve her türlü teknolojik altyapı kullanım bedelini, bir (1) sınav dönemi için “özel üyeliğe yükselt” seçeneği ile ücretlendirir üye ücreti ödemesi mukabilinde aynı gün içinde özel üye olur.

· Üyelerin özel üyelik kullanımı bir sınav döneminden ibarettir, sınav dönemi biten özel üye kendi istemedikçe, özel üyelik erişimi kapatılarak kısıtlı üye olarak  kalmaya devam eder, sınav dönemi biten ve kısıtlı üye konumuna düşen üyelerin hakkında site haklarını saklı tutar.Tek ders üyelik de ise özel üyelik kullanımı 1(bir) sınav dönemidir bu madde içerisinde yazan diğer şartler aynen geçerlidir.

· Üyeler, Sitenin tüm alanlarında başkalarına ait telif haklarına, ticari haklara ve diğer mülkiyet haklarına aykırı hareketlerinden doğrudan hukuksal maddi manevi her türlü sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder. Üyeler, bu maddeye ve üyelik sözleşmesine aykırı hareketler sebebiyle Siteye ve yasal sorumlularına gelebilecek maddi ve manevi hukuksal cezai bütün yaptırımları, zararı yaratan üye veya üyeler tarafından tazmin edeceğinin kabülünü beyan ve taahhüt eder, kayıt  olan üyeler bu maddeyi peşinen kabul etmiştir.

· Site gerçek kişilere hizmet vermek amacı ile kurulmuştur. Herhangi bir tüzel kişilik adına site ye üye olunamaz, Tüzel kişi olarak üye olunsa bile doğabilecek hukuksal her türlü cezai yaptırım söz konusu olma ihtimaline binaen Site adına ve yasal sorumluları sorumlu tutulamaz, site ve yasal sorumlularından, üyelerin paylaşımı neticesinde doğabilecek hukuksal ve cezai,  maddi ve manevi tazminat istememeyi peşinen kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

·Site yasal sorumluları telif hakkı konusunda gösterdiği titizliği önemini ve iyi niyetini göstermek için her interaktif soru altına “telif hakkı ihlali butonu” koymuştur bu buton kullanımı durumunda gerekli kanıt ile hak sahibi başvurusu üzerine ivedilik ile incelenerek site üzerinden hak ihlali olan soru kaldırılır.

·  Kasıtlı olarak Siteye hukuksal maddi ve manevi her türlü cezai yaptırım uygulatma niyeti ile çalışma girişimi tespitinde site ve yasal sahipleri hukuksal yollara başvuru hakkını saklı tutar.

 · Soru Gönder butonun da bulunan Telif Hakkı Sözleşmesini Okudum Ve Anladım kutusu işaretlenmedikçe soru gönderilmez. Kutunun işaretlenmesi ile gönderilen sorular gönderen üyeye aittir bu sorulardan doğa bilecek hukuki cezai maddi ve manevi yaptırımlardan üye sorumludur, bundan dolayı site ve yasal sorumluların sorumluluğu yoktur, Üyeler yükelenen sorudan dolayı site ve yasal sorumlularına karşı doğabilecek bahsi geçen her türlü hukuksal cezai maddi ve manevi yaptırımların olması durumunda site ve yasal sorumlularına tazminat ve zararlarının giderilmesinin kabul ettiğini beyan taahhüt eder. 

 · Üyeler tarafından yüklenen soruların 5846 yasanın ilgili maddelerine göre her türlü kullanım hakkı saklama silme yayınlama  konusunda üyeler herhangi bir hak iddasında bulunamaz maddi ve manevi tazminat talep etmeyeceğinide  peşinen kabul ettiğini beyan ve taahüt eder.
 

. Üye, Siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Site'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

· Üye, Site tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Siteye ve  yasal sorumlularına karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Site'nin ve yasal sorumlularının söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

· Üye Siteyi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

· Üye, Siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri  kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

· Site üzerinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar.  Bu görüş ve düşüncelerin Site ve yasal sorumluları ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Site'nin ve yasal  sorumlularının üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

· Site ve yasal sorumluları, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, sitenin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Siteden ve yasal  sorumlularından tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

· Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

· İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Siteyi ve yasal sorumlularını bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal  nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Sitenin ve yasal sorumlularının üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

· Sitenin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Site ve yasal sorumlularının hiçbir sorumluluğu yoktur.

· Site virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

· Site ve yasal sorumluları, içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Sitede ki kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

· Site, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

· Taraflar, Siteye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

· Site, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme, duyuru ve kampanya SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla,bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme, duyuru ve kampanya SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda site üzerinde bulunan “İLETİŞİM” bölümünde “SMS KAPA” mesajı atarak mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. Lakin bu durumda site üzerinde hak kaybettiği iddasında bulunamaz maddi manevi tazminat açmamayı kabul taahhüt eder.

· Site ve yasal sorumluları, site üzerinde ticari destek veya değişik sebeplerle reklam linki alabilir bu linklerden kaynaklı oluşabilecek her türlü teknik  zararlardan ve diğer web sitelerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz

· Site ve yasal sorumluları, üyelerin isimlerini telefon numaralarını ve mail adreslerini saklı tutmakla yükümlüdür.

· Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından üyeler için olası bilgi talebi doğrultusunda site ve yasal sorumluları bilgi verme hakkını saklı tutar

Üyeler, kişisel bilgiler dışında siteye gönderdikleri her türlü verinin (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) kullanım hakkını ve telif hakkını, site ve yasal sorumlularına sınırsız ve süresiz olarak verildiğini kabul ve taahhüt eder.

- Kontrol paneli verilen üye, Site tarafından kendisine verilmiş olan kontrol panelini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu kontrol panelini kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Siteye ve yasal sorumlularına karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Site'nin ve yasal sorumlularının söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

- Kontrol paneli verilen üye, sitede ki bütün verilerin indirilmeyeceğini ve mahremiyetinin korunacağını kabul ve taahhüt eder. 

- Kontrol Paneli verilen üyeler tarafından yapılan her türlü verinin (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) kullanım hakkını ve telif hakkını, site ve yasal sorumlularına sınırsız ve süresiz olarak tüm yayımlarda (Basılı yayım veya online sistemler) verildiğini kabul ve taahhüt eder. İçerik üretimi için (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) kontrol paneli verilen üyelerden, yazılı izin olmaksızın üye tarafından kullanılan telifi alınmamış sorulardan dolayı memursinav'a yüklenecek zararları gidereceğini üye, kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Kontrol paneli verilerek içerik (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) üreten üyeler,  aynı veya farklı bir isimle içeriği (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) yayınlayamaz, yayınlatamaz. Memur Sınav'ın yazılı izni ve onayı olmaksızın eser ile ilgili haklarını üçüncü kişilere gerçek veya tüzel kişilere devredemez.

- Kontrol paneli verilerek içerik (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) üreten üyeler, meydana getirdiği içeriğin (soru, konu anlatım ve diğer materyallerin) orijinal olduğu, eş zamanlı olarak herhangi bir yayın sözleşmesi kapsamında olmadığını; eser içerisinde bulundurduğu her türlü şekil, grafik, illüstrasyon ve görsel çalışmaların kendine ait olduğunu ve eserin içinde üçüncü şahısların mali, manevi ve kişilik haklarını zedeleyici ifadelerin yer almadığını ve telif haklarının ihlal edilmediğini, intihal vb. etik ihlal suçlarının Memur Sınav'a yapılan içerikte (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) işlenmediğini taahhüt eder. Bu konudaki her türlü maddi ve manevi tazminat davalarının muhatabının kontrol paneli verilerek içerik (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) üreten üyeler kabul eder. Diğer bir ifadeyle hukuki sorumluluğu Memur Sınav'a içerik (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) üreten üyelere aittir.

- Kontrol paneli verilerek içerik (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) üreten üyeler tarafından üretilen her türlü içeriğin (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) basım ve yayım hakkı Memur Sınav'a ait olacaktır. Kontrol paneli verilerek içerik (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) üreten üyeler üretilen içeriğin (soru, konu anlatım ve diğer materyaller) bir kısmını, kopyasını, parçalamak suretiyle veya bir bütün olarak başka bir müstear isim veya kitap ismiyle ya da her ikisi birden ve benzer şekillerde Memur Sınav'ın yazılı izni olmaksızın yayınlayamaz, yayınlatamaz. Bu hususta başka bir şahıs ya da yayınevi ile sözleşme yapamaz, buna aykırı davranış halinde cezai şart olarak Memur Sinav'ın belirleyeceği zararı ödeyeceğini kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.


Sitenin içerisindeki tüm içeriğinin her hakkı saklıdır. Her türlü görsel, işitsel, yazılı materyalin kopyalanması ve izinsiz kullanılması yasaktır.


5-MÜCBİR SEBEBLER

.   Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Site ve Yasal Sorumluları, bu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Site ve Yasal Sorumluları için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Siteden ve Yasal Sorumlularından  herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecek olduğunu kabul ve taahhüt eder.

.  "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev,iflas, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Sitenin’nin ve Yasal sorumlularının makul kontrolü haricinde ve  gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

© 2018 Memur Sınav | Site içerisindeki tüm materyaller kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya da umuma açık sergilenemez.