Canlı Ders Uygulaması Yayında!

Memur Sınav - memursinav.com

Memursinav.com'dan Türkiye de bir ilk!

6 yıldır kesintisiz hizmet veren, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarında online eğitim platformumuz da artık canlı & video ders uygulaması hizmete girmiştir.

Canlı ders uygulaması ile kurumunuza bağlı olarak alanında uzman eğitmen kadrosu ile canlı derslere katılım sağlayabileceksiniz.

Güncel mevzuatlara uygun anlatımları ile canlı dersler alabileceksiniz. Aynı zamanda canlı ders saatlerinde katılamadığınız tüm derslerin tekrar videolarına erişim sağlayabilecek ve izleyebileceksiniz.

Sınav dönemlerine göre uzman eğitmenlerle canlı ders programları sitemizde paylaşılacaktır. Ayrıca ders programları sınavdan sorumlu olduğunuz konularla birebir uyumlu olacaktır.

Ayrıca canlı derslere katıldığınızda uzman eğitmenlerimize direkt olarak sesli olarak sorular sorabilecek, sohbet kısmından da metin olarak sorunuzu yöneltebileceksiniz.

Canlı ders üyeliğine geçiş yaparak geçmiş döneme ait ve güncel olan tüm mevzuat ders videolarını izleyebileceksiniz.

Gerçekleştirilen her canlı dersin tekrar izleme videosu sisteme 24 saat içerisinde yüklenecektir.
Memur Sınav olarak Başarılı bir sınav takvimi  geçirmeniz için uzman eğitmen kadromuzla canlı ders uygulaması ile hizmetinizdeyiz!

CEZA İNFAZ KURUMLARI İKİNCİ MÜDÜR - İDARE MEMURU - İNFAZ KORUMA BAŞMEMURU CANLI DERS KONULARI  (1. Grup)

 www.memursinav.com adresinde yapılacak CANLI DERSLER aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;
1- 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun -  20 Saat
2- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu - 20 Saat
3- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu - 6 Saat
4- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu - 6 Saat
5- Taşınır Mal Yönetmeliği - 7 Saat
6- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu - 10 Saat
7- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu - 4 Saat
8- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu - 13 Saat
9- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu - 4 Saat
10- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu - 15 Saat
11- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu - 10 Saat
12- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu - 15 Saat
13- 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun -  3 Saat
14- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar - 3 Saat
15- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - 5 Saat
16- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği -  4 Saat
17- Kamu İhale Genel Tebliği  - 12 Saat
18- 6245 sayılı Harcırah Kanunu - 5 Saat
19- Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü  - 7 Saat
20- Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği - 4 Saat
 ORTAK KONULAR
21- T.C. Anayasası - 20 Saat
22- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - 15 Saat
23- İnsan Hakları ve Demokrasi  - 15 Saat
24- Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları - 10  Saat
25- Etik Davranış İlkeleri  - 5 Saat
26- Genel Kültür  /  Güncel Bilgiler - 18 Saat
27- Genel Yetenek  /  Matematik - 15 Saat

Şu an öngörülen Toplam Canlı Ders Saati - 271 Saat

Yukarıdaki Canlı Ders Saatleri Program ve Hoca yoğunlukları dikkate alınarak duyurunuzdaki sorumlu olduğunuz fakat bizim programımızda olmayan konularında eklenmesi ile devam edecek.

www.memursinav.com
Memur Sınav Yayınevi
 


CEZA İNFAZ KURUMLARI ÖĞRETMEN KADROSU CANLI DERS KONULARI (2. Grup)

www.memursinav.com adresinde yapılacak CANLI DERSLER aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;
1- 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun  -  20 Saat
2- Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik  - 4 Saat
3- Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 2007/12226 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - 4 Saat
4- Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlü ve Tutuklu olarak bulunan adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlara başvurusu, sınava alınması ve sınav görevlilerinin görev ve işlemleri hakkında protokol  -  4 Saat
5- Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim-Öğretim İş Birliği Protokolü  - 7 Saat
6- Ceza İnfaz Kurumları’nda Kullanılacak Defter Ve Belgeler İle Bunların Düzenlenmesine Dair Yönerge - 8 Saat
7- Adalet Bakanlığı İle Anadolu Üniversitesi Arasında Eğitim Ve Öğretim Çalışmaları Yürütülmesine Dair İş Birliği Protokolü  -  5 Saat
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL KONULARI
8- Program Geliştirme  -  24 Saat
9- Öğretim Yöntem ve Teknikleri  -  24 Saat
10 - Gelişim Psikolojisi  /  Öğrenme Psikolojisi  /  Eğitim Psikolojisi  - 50 Saat
11- Rehberlik  -  24 Saat
12- Ölçme ve Değerlendirme - 24 Saat
13- Sınıf Yönetimi   -   24 Saat

- Öngörülen Toplam Canlı Ders Saati  - 222  Saat

Yukarıdaki Canlı Ders Saatleri Program ve Hoca yoğunlukları dikkate alınarak duyurunuzdaki sorumlu olduğunuz fakat bizim programımızda olmayan konularında eklenmesi ile devam edecek.


www.memursinav.com
Memur Sınav Yayınevi